top of page
ชั้น5 - - - 79.50 96 144 234 318 510 780 1,090 1,630 2,340 3,290 (1200 x 500 px) (3).png

ABOUT US

ก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2540 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จวบจน ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนเป็น 70 ล้านบาท ได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการผลิตที่ครบวงจร มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้อง การของลูกค้า ภายใต้สโลแกนของบริษัทฯ

“ความพอใจของลูกค้า คืองานของเรา”


​ด้วยการบริการที่จริงใจ ราคาที่เหมาะสม และยุติธรรมนี่คือรากฐานในการค้า เน้นสร้างธุรกิจด้วยความเป็นปึกแผ่นและนำมาซึ่งความประทับใจ และได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ปัจจุบันสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15 ไร่ เลขที่ 57-59 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 มีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 30,000 ตัน/ปี

บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐานโดยการขยายโรงงานและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมการผลิตใกล้ชิดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ส่วนผสมของวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตามข้อกําหนดของลูกค้า ในราคาที่ยุติธรรม จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก PVC UPVC ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ประตูและวงกบ ไม้เทียมสังเคราะห์ ท่อพีวีซีสําหรับนํ้าดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ใบรับรองระบบบริหารงาน.png
power_logo-crMU8TJxV-transformed.png
Dragon_Logo-transformed.png

นโยบาย วิสัยทัศน์ของบริษัท

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นผลิต และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ด้านการบริหารองค์กร ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล พร้อมมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่รู้จัก และ ยอมรับทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกPVC UPVC ในประเทศไทย

พันธกิจของบริษัท

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี การผลิตและนวัตกรรมที่ทันสมัย ผลิตและส่งมอบ สินค้าที่มีคุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
หมัดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
bottom of page